Meny
Meny

Arbetsledare

Stockholm Sista ansökningsdag: 2022-09-30

Vill du vara med och utveckla ett hållbart byggsätt för att industrialisera byggbranschen?

Vi söker dig som är ansvarsfull med stort intresse för byggbranschen. Hos oss får du en rolig och spännande utmaning där du är med och driver innovation och utveckling, inte bara på arbetsplatsen utan även i byggbranschen i helhet.

Vi bygger med smartare lösningar som snabbare ger människor möjligheten till ett eget hem. Styrkan i vår koncern gör det möjligt för oss att industrialisera den annars så traditionella byggbranschen. Genom vår grupp har vi allt i ett flöde och tillsammans skapar vi snabbare hållbara samhällen och hem för de många människorna.

Arbetsuppgifter

Vi bygger flerbostadshus runt om i Sverige med störst koncentration i Mälardalen. Som arbetsledare är du beredd på att arbeta i ett större geografiskt område, många i MOBYs organisation arbetar 4-dagars veckor på plats. Projektens storlekar varierar i omfattning, med en platschef och en eller flera arbetsledare. Du jobbar nära platschefen och ansvarar för utvalda delar i säkerställandet av att det specifika bygget färdigställs enligt kvalitetsmål, tidsramar, och ekonomisk planering. Du är en nyckelspelare i vårt dagliga arbete.

Dina arbetsuppgifter är framförallt, men inte begränsade till:

 • Ansvar för att ditt område av projektet håller tid-, resurs-, och bemanningsplan
 • Planera genomförandet samt leda, fördela, och organisera det dagliga arbetet av ditt område
 • Säkerställa att välfungerande maskiner och rätt material finns på plats i rätt tid
 • Ansvara för att arbetet på ditt område utförs enligt gällande ritningar och anvisningar/beskrivningar samt att säkerhetsföreskrifter följs
 • Koordinera och leda underentreprenörer som utför arbete på ditt område
 • Delta i nödvändiga möten och leda presentation om ditt område
 • Säkerställa att arbetsmiljöplanen för byggplatsen följs
 • Tid-rapportera effektivt och enligt plan varje vecka och lyft behov om att ta in nödvändiga resurser
 • Beställa och handha ändrings- och tilläggsarbeten enligt bolagets policy
 • Arbeta för att montagearbetet leder till en godkänd slutbesiktning
 • Föreslå utveckling och förbättring av arbetssätt och processer för effektivisering av montage
 • Delta i uppföljningsmöten efter avslutat projekt och ge råd och tips om förbättringar inför kommande projekt
 • Löpande kommunicera lägesrapport till platschefen
 • Stötta platschefen med diverse uppgifter för att bygget ska bli klart enligt plan
 

Erfarenhet

För att börja som arbetsledare har du praktisk yrkeserfarenhet och ett starkt engagemang för att bygga och montera. Kanske har du även några års erfarenhet som arbetsledare från byggbranschen. Du tycker om att arbeta i team och har en professionell attityd med fokus på att skapa långsiktiga relationer. Ansvar, resultattänk, och en positiv inställning faller dig naturligt och du ser lösningar där andra ser problem. Du är engagerad i det du tar dig an och trivs med att bidra för att ständigt hitta bättre sätt.

Är Moby rätt för dig?

Med mottot ”ständig förbättring” ifrågasätter vi allt vi gör och undrar: Går det att göra bättre? Vi kopplar allt till värde och är stolta över att vara lösningsorienterade. Och tillsammans löser vi ett samhällsproblem: bristen på hem.

Våra värderingar—ansvar, resultat, respekt, och positivitet—skapar möjlighet för både människor och arbetssätt att utvecklas. De vägleder oss i sättet vi agerar, arbetar, och driver vår verksamhet och är en avgörande faktor i vår framgång. Läs mer om vad våra värderingar innebär.

Ansökan

Bifoga ditt CV och en kortfattad introduktion om dig och varför du skulle passa hos MOBY.